Mantra:
Bahotaa karam likhiaa na jaa-ay.

Vadaa dataa til na tamaay.

Kaytay mange jodh apaar.

Kaythaa ganat nahee veechaar.

Kaytay khap tuteh vikar.

Kaytay lai lai mukar paa-eh.

Kaytay moorakh khaahee khaa-eh.

Kaytiaa dookh bhookh sad maar.

Ay-eh bhe daat tayree daataar

Band khaalasee bhanai hoe.

Hor aakh na sakai koe.

Jay ko khaa-ik akhaan paae.

Oh jaanai jaytee-aa muh khaa-ay.

Aapay jaanay aapay day-eh.

Aakheh se bhe kay-ee kay-eh.

Jis no bakhsay siphat saalaah.

Naanak paatisaahee paatisaah.